FAQ

Întrebări Frecvente despre Eficiența Energetică și Evaluări Imobiliare

De ce nu mai iese certificatul energetic în clasa A pentru apartamente sau case, și de ce vecinului i-a ieșit clasa A acum doi ani, deși nu a izolat casa la fel de bine ca mine?
În vechea metodologie, clasele energetice de la A la G erau stabilite pe baza consumului de energie finală, estimat de auditorul energetic pentru clădiri la nivelul consumatorului. În noua metodologie MC 001/2022, clasele sunt determinate de consumul de energie primară, adică acea energie care nu a fost supusă niciunui proces de conversie sau transformare. Tabelul prezintă conversia dintre energia finală consumată și energia primară necesară pentru diferite categorii precum încălzirea, apa caldă de consum și iluminatul. Clasa energetică a fost calculată bazându-se pe totalul energiei finale și primare, rezultând într-o clasificare de Clasa A sau Clasa B pentru eficiența energetică.
Apartament 2 camere, bloc 2018, București
CategorieEnergie finală (kWh/m² an)Factor de conversieEnergie primară (kWh/m² an)
Încălzire49,321,1757,7044
Apă caldă de consum48,031,1756,1951
Iluminat8,92,522,25
Total106,25 136,15
Clasa energeticăClasa A Clasa B
Grila veche 2022
1Ce este eficiența energetică?
Eficiența energetică reprezintă utilizarea eficientă a energiei astfel încât să se obțină același rezultat cu un consum de energie mai redus.
2De ce este importantă eficiența energetică?
Eficiența energetică este importantă din mai multe motive, inclusiv:
  • Reducerea costurilor cu energia
  • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
  • Protejarea mediului
3Ce este certificatul energetic?
Certificatul energetic este un document care evaluează eficiența energetică a unei clădiri.
4Cine are nevoie de certificat energetic?
Toate clădirile care se vând sau se închiriază trebuie să dețină un certificat energetic.
5Cum se obține certificatul energetic?
Certificatul energetic poate fi obținut de la un auditor energetic acreditat.
6Ce este auditul energetic?
Auditul energetic este o analiză a eficienței energetice a unei clădiri.
7Ce include auditul energetic?
Auditul energetic include o evaluare a consumului de energie al clădirii, identificarea oportunităților de eficientizare energetică și estimarea costurilor de implementare a acestora.
8De ce este important un audit energetic?
Un audit energetic scoate în evidență cea mai bună soluție din punct de vedere tehnic și economic de eficientizare energetică care duce la reducerea costurilor cu energia și a emisiilor de gaze cu efect de seră.
9Ce este un raport nZEB?
Raportul nZEB este un document care evaluează dacă o clădire îndeplinește criteriile pentru o clădire cu consum de energie aproape de zero (nZEB).
10Care sunt criteriile pentru o clădire nZEB?
Clădirea cu un consum de energie aproape egal cu zero, cunoscută sub acronimul nZEB, este definită (conform EPBD și Legii nr. 372/2005, republicată) ca fiind o clădire cu o performanță energetică foarte ridicată. Aceasta este caracterizată de un consum foarte scăzut de energie pentru asigurarea performanței energetice, consum care este aproape egal cu zero și este acoperit, inclusiv, cu energie provenită din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere. Acest consum este acoperit în proporție de minimum 30% (proporție stabilită în România prin procedura de definire a cerințelor minime, în conformitate cu prevederile articolului 4 și articolului 5 ale Directivei 2010/31/UE). Cerințele specifice clădirilor nZEB sunt stabilite în funcție de categoria clădirii și de zona climatică. Sunt precizate valorile maxime admise pentru consumul de energie primară, exprimat în kWh/m² pe an, și pentru emisiile de CO2, exprimate în kg/m² pe an. Contribuția din surse regenerabile în consumul de energie primară livrată clădirii este exprimată în procente din energia primară totală.
11De ce este important un raport nZEB?
Raportul nZEB este obligatoriu pentru obținerea autorizației de construire și are un rol foarte important în realizarea recepției la terminarea lucrărilor deoarece Certificatul de performanță energetică pentru recepție trebuie să încadreze clădirea in standardul nZEB.
12Ce este un studiu SRE?
Studiul SRE este o analiză a potențialului de utilizare a surselor alternative de energie.
13Ce include studiul SRE?
Studiul SRE include o evaluare a consumului de energie al clădirii, identificarea oportunităților de reducere a consumului de energie și estimarea costurilor de implementare a acestora.
14De ce este important un studiu SRE?
Studiul SRE poate ajuta la identificarea oportunităților de eficientizare energetică care pot duce la reducerea costurilor cu energia și a emisiilor de gaze cu efect de seră.
15Ce este o evaluare imobiliară?
Evaluarea imobiliară este procesul de determinare a valorii de piață a unui imobil.
16Ce este o evaluare a bunurilor mobile?
Evaluarea bunurilor mobile este procesul de determinare a valorii de piață a unui bun mobil.
17De ce este importantă o evaluare imobiliară sau a bunurilor mobile?
O evaluare imobiliară sau a bunurilor mobile poate fi necesară în mai multe situații, inclusiv:
  • La vânzarea sau închirierea unui imobil
  • În cazul unui litigiu
  • În cazul unui credit ipotecar
18Ce implică un audit energetic?
Un audit energetic este o evaluare detaliată care vizează identificarea oportunităților de economisire a energiei într-o clădire. Acesta implică analiza consumului de energie, evaluarea sistemelor tehnice ale clădirii, a anvelopei și recomandarea măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice.
19Cum pot beneficia de un certificat energetic?
Certificatul energetic atestă performanța energetică a clădirii dvs. și poate contribui la valorificarea imobilului pe piața imobiliară. De asemenea, vă oferă o imagine clară asupra măsurilor necesare pentru a reduce consumul de energie și costurile asociate.
20Ce este un raport nZEB/Studiu nZEB?
NZEB (Near Zero Energy Buildings) reprezintă clădiri cu un consum energetic aproape de zero. Un raport sau studiu NZEB evaluează capacitatea unei clădiri de a îndeplini standardele NZEB, identificând strategiile necesare pentru minimizarea consumului de energie și pentru integrarea surselor regenerabile de energie.
21Ce cuprinde un studiu SRE?
Studiul SRE (Soluții Regenerabile de Energie) analizează posibilitatea utilizării unor sisteme alternative cu eficiență ridicată, în funcție de fezabilitatea lor din punct de vedere tehnic, economic și al impactului asupra mediului înconjurător.
22Ce avantaje oferă evaluările imobiliare și de bunuri mobile?
Evaluările imobiliare și de bunuri mobile vă oferă o estimare precisă a valorii activelor dvs., fiind esențiale pentru tranzacții imobiliare, asigurări, sau gestionarea patrimoniului.
23Cum se desfășoară procesul de evaluare imobiliară?
Procesul de evaluare imobiliară implică o analiză detaliată a proprietății, studiul pieței imobiliare, și aplicarea metodelor de evaluare recunoscute pentru a determina valoarea justă a imobilului.
24Cum pot solicita un serviciu de evaluare a bunurilor mobile?
Pentru a solicita o evaluare a bunurilor mobile, ne puteți contacta echipa noastră prin formularul de contact de pe site sau la numărul de telefon afișat. Vom programa o întâlnire pentru a discuta detaliile evaluării și a începe procesul.
25Ce diferențiază serviciile dvs. de eficiență energetică de cele ale concurenței?
Serviciile noastre de eficiență energetică sunt susținute de o echipă de profesioniști cu experiență, care folosesc tehnologie de ultimă oră pentru a vă oferi soluții personalizate și a vă ajuta să atingeți obiectivele de sustenabilitate și economie de energie.
TELEFON

+40 (745) 236 753

E-MAIL

office@iverus.ro

SOCIAL MEDIA


CONTACT

Contactează-ne Suntem aici pentru tine