Evaluator ANEVAR

Ce este evaluarea?

Prin evaluare, in sensul ordonantei OG 24/2011, se intelege activitatea de estimare a valorii, materializata intr-un inscris, denumit raport de evaluare, realizata in conformitate cu standardele specifice acestei activitati si cu deontologia profesionala de un evaluator autorizat.

Ce este un evaluator?

Evaluatorul autorizat este persoana care a dobandit aceasta calitate dupa parcurgerea etapelor reglementate de OG 24/2011 si coordonate de Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania(ANEVAR).

Ce este un raport de evaluare?

Un raport care comunică destinatarului o concluzie asupra valorii și elemente relevante asociate acesteia. Elementele care trebuie prezentate într-un raport de evaluare sunt precizate în SEV 103 Raportare.

Cum functioneaza evaluatorii

Evaluatorii functioneaza sub egida ANEVAR.

ANEVAR a luat fiinţă în anul 1992, ca asociaţie profesională neguvernamentală, independentă, conform prevederilor legale în vigoare la acea dată, iar în anul 2011 profesia de evaluator autorizat a fost reglementată prin Ordonanţa Guvernului României nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, ANEVAR fiind constituită ca organizaţie profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizaţi care dobândesc această calitate, în condiţiile prevăzute de actul normativ mai sus menţionat.
Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România are drept scop organizarea, coordonarea și autorizarea exercitării profesiei de evaluator autorizat în România, reprezentarea și protejarea intereselor profesionale ale membrilor săi, asigurarea exercitării independente a profesiei de evaluator autorizat cu respectarea deontologiei profesionale și a unui înalt nivel de calificare profesională, precum și promovarea standardelor, metodelor și tehnicilor de evaluare în activitatea evaluatorilor autorizaţi.(sursa: www.anevar.ro)