Evaluare pentru impozitare

Contactează un evaluator acum!

Evaluarea une cladiri pentru stabilirea valorii impozabile se realizeaza doar cu ajutorul evaluatorilor ANEVAR specializati care au dreptul de a evalua proprietati imobiliare, sau cu ajutorul unui membru corporativ ANEVAR, in acest caz fiind necesara intocmirea raportului de catre un evaluator sau de catre o echipa de evaluatori specializati EPI.

Cum se obtine

Evaluarea unei cladiri pentru impozitare se obtine luand legatura cu una dintre persoanele anterior mentionate. Evaluatorii autorizati pot fi gasiti in tabloul asociatiei(www.anevar.ro), acesta putand fi consultat online. Lista cu toti evaluatorii autorizati care isi manifesta disponibilitatea in scopul realizarii de evaluari va fi consultata tot online.

Acte necesare evaluarii pentru impozitare

Pentru a realiza evaluarea pentru impozitare in conformitate cu noul cod fiscal sunt necesare urmatoarele copii si documente:

  • Actul de proprietate;
  • Releveul cadastral si planul de arhitectura sau schita constructiei;
  • Cartea de identitate sau pasaportul pentru contribuabilii care sunt persoane fizice, respectiv certificatul de inregistrare la ONRC in cazul persoanelor juridice

Atunci cand spatiul are utilizare mixta, vor fi solicitate si urmatoarele documente in plus:

  • Contractul de inchiriere sau de comodat:
  • Certificatul de inregistrare la ONRC a comodatarului.

Atunci cand exista, pot fi solicitate si copii pentru urmatoarele documente:

  • Exstrasul de carte funciara;
  • Incheierea de intabulare;
  • Autorizatia de construire;
  • Procesul verbal pentru receptia lucrarii la finalizarea lor.

Acestea sunt actele complete de care este nevoie pentru evaluarea imobilului.

Cat costa si in cat timp se obtine

Tarifele evaluarii pentru impozitare depind de modul in care articolul este formulat si tin cont de mai multi factori de influenta. Evaluatorul poate sa presteze o gama larga de servicii de evaluare, care pot exercita o actiune importanta asupra costurilor pe care clientul trebuie sa le suporte. Se vor lua in calcul si elementele fizice ale bunurilor care vor fi evaluate deoarece ele vor afecta pretul evaluarii. Costurile pot sa includa si discounturi in functie de modul in care fiecare evaluator lucreaza.

Tinand cont de tipul de serviciu de evaluare pentru care persoana interesata opteaza si de complexitatea pe care o are lucrarea, dar si de alti factori ce pot fi implicati, pot fi estimate costurile unei evaluari.

Pentru a estima costurle este nevoie de solicitarea acestor servicii unui evaluator care va oferi pretul estimativ pentru aceste servicii. Tariful unei evaluarii NU se calculeaza niciodata ca un procent din valoarea proprietatii ce urmeaza a fi evaluata. 

Daca toate actele sunt in ordine, evaluarea se poate obtine in 48 de ore din momentul in care evaluatorul primeste toate actele necesare si se efectueaza inspectia de risc. Lipsa actelor, in mod evident, ingreuneaza daca nu, poate chiar sa fac imposibil procesul de obtinere a evaluarii imobiliare.

Benefiicile evaluarii pentru impozitare

Evaluarea pentru a stabili valoarea pentru impozitare va fi realizata in mod exclusiv de evaluatorii ANEVAR specializati in evaluarea de proprietati imobiliare, care se vor ocupa in cel mai scurt timp de fiecare client in parte si vor fi disponibili pentru a oferi tuturor clientilor informatiile de care acestia au nevoie.

Valoarea impozabila pe care o cladire o are, nu trebuie sa fie confundata cu valoarea justa utilizata in cazul reevaluarilor de active sau cu valoarea de piata prezenta in cazul garantarii unor imprumuturi bancare sau nonbancare(IFN).  

Rapoartele pentru evaluare tin de destinatia cladirii si de faptul ca aceasta poate sau nu sa fie rezidentiala, mixta sau nerezidentiala. De asemenea valoarea este diferita atunci cand proprietatea apartine unei persoane fizice care nu are in interior nicio activitate economica, daca exista o activitate economica in interior sau daca suprafata se foloseste in scopuri rezidentiale sau in alte scopuri. Toate actele pentru o asemenea evaluare au fost precizate de specialistii evaluatori in timp ce onorariile depind exclusiv de tipul si de volumul detinut de cladire si de complexitatea procesului si nu de valoarea cladirii.

Stabilirea impozitului pe imobile pentru persoanele juridice

In cazul cladirilor rezidentiale care se afla in proprietatea unei persoane juridice sau sunt detinute de aceasta prin contract de comodat, impozitul sau taxa pe cladire se va calcula aplicand o cota cuprinsa intre 0,08% si 0,2% asupra valorii impozabile pe care cladirea o are.

In cazul cladirilor nerezidentiale care se afla in proprietatea unei persoane juridice si este utilizata pentru activitati desfasurate in domeniul agricol, impozitul trebuie sa fie calculat aplicand o cota de 0,4% asupra valorii care a fost stabilita pentru cladire.

In cazul cladirilor nerezidentiale care se afla in proprietatea unei persoane juridice, impozitul sau taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2-1,3%. In ultimii ani in Bucuresti cota a fost de 1,5%.

Pentru cladirile care au destinatia mixta si se afla in proprietatea persoanelor juridice, valoarea impozabila este determinata adunand impozitul calculat pe suprafata folosita in scopuri rezidentiale, sia impozitului calculat pentru suprafata utilizata in scopuri nerezidentiale.

Stabilirea impozitului pentru persoane fizice

Pentru cladirile cu utilizare rezidentiala aflate in proprietatea persoanelor fizice impozitul si pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08-0,2%, asupra valorii impozabile a cladirii. Valoarea la care este calculata taxa pe cladiri este calculata de reprezentatii statului prin directiile de taxe si impozite locale conform prevederilor art 457 din Noul cod fiscal publicat in anul 2016. 

Pentru cladirile cu utilizare mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential. 

In cazul cladirilor nerezidentiale care se afla in proprietatea unei persoane fizice, impozitul sau taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2-1,3%. In ultimii ani in Bucuresti cota a fost de 0,2%.

Statul acorda o reducere de 10% pentru persoanele care platesc impozitul integral pana in data de 31 martie, dar impozitul se poate plati in doua parti egale, in martie si in septembrie.

Persoanele care au mai multe proprietati vor plati impozitele cumulate. Sunt si persoane care beneficiaza de gratuitati, asa cum sunt vaduvele de razboi, veteranii si vaduvele necasatorite sau persoanele cu handicap si invaliditati. In aceeasi categorie sunt si reprezentatii legali ai minorilor care au handicap grav sau accentuat.

Nu sunt platite impozite pentru cladirile in care sunt amenajate sere, solare, ciupercarii, silozuri, patule si alte astfel de activitati agricole.

Legislatie

Pentru stabilirea impozitului si pentru definirea fiecarei categorii de persoane impozabile, se vor lua in calcul Titlul IX din noul cod fiscal care prezinta fiecare detaliu in parte. Orice persoana care are in proprietatea sa o cladire amplasata pe teritoriul Romaniei trebuie sa plateasca in fiecare an impozit pe respectiva cladire, exceptie fiind cazul in care in titlul prezent se prevede altceva. In cazul proprietatilor care sunt proprietate privata sau publica, sau in cazul unitatilor administrative si teritoriale concesionate, inchiriate sau date in administrare sau folosinta oricarei entitati, se va stabili o taxa pe cladire, care reprezinta o sarcina fiscala specifica concesionarilor, titularilor dreptului de folosinta sau administrare, in conditii similare cu impozitul pe cladire.