Evaluare pentru impozitare

Evaluarea une cladiri pentru stabilirea valorii impozabile se realizeaza doar cu ajutorul evaluatorilor specializati care au dreptul de a evalua proprietati imobiliare, sau cu ajutorul unui membru corporativ, in acest caz fiind necesara intocmirea raportului de catre un evaluator sau de catre o echipa de evaluatori specializati EPI.

Cum se obtine

Evaluarea unei cladiri pentru impozitare se obtine luand legatura cu una dintre persoanele anterior mentionate. Evaluatorii autorizati pot fi gasiti in tabloul asociatiei, acesta putand fi consultat online. Lista cu toti evaluatorii autorizati care isi manifesta disponibilitatea in scopul realizarii de evaluari va fi consultata tot online.

Acte necesare evaluarii pentru impozitare

Pentru a realiza evaluarea pentru impozitare in conformitate cu noile reglementari sunt necesare urmatoarele copii si documente:

  • Actul de proprietate;
  • Releveul cadastral si planul de arhitectura sau schita constructiei;
  • Cartea de identitate sau pasaportul pentru contribuabilii care sunt persoane fizice, respectiv certificatul de inregistrare la ONRC in cazul persoanelor juridice.

Atunci cand spatiul are utilizare mixta, vor fi solicitate si urmatoarele documente in plus:

  • Contractul de inchiriere sau de comodat:
  • Certificatul de inregistrare la ONRC a comodatarului.

Atunci cand exista, pot fi solicitate si copii pentru urmatoarele documente:

  • Exstrasul de carte funciara;
  • Incheierea de intabulare;
  • Autorizatia de construire;
  • Procesul verbal pentru receptia lucrarii la finalizarea lor.

Acestea sunt actele complete de care este nevoie pentru evaluarea imobilului.

Cat costa si in cat timp se obtine

Costurile pentru evaluarea pentru impozitare depinde de modul in care articolul este formulat si tinand cont de mai multi factori de influenta. Expertul evaluator poate sa presteze o gama larga de servicii de evaluare, care poate exercita o actiune importanta asupra costurilor pe care clientul trebuie sa le suporte. Se vor lua in calcul si elementele fizice ale bunurilor care vor fi evaluate deoarece ele vor afecta pretul evaluarii. Costurile pot sa includa si discounturi in functie de modul in care fiecare evaluator lucreaza.

Tinand cont de tipul de serviciu de evaluare pentru care persoana interesata opteaza si de complexitatea pe care o are lucrarea, dar si de alti factori ce pot fi implicati, pot fi estimate costurile unei evaluar.

Pentru a estima costurle este nevoie de solicitarea acestor servicii unui evaluator care va oferi pretul estimativ pentru aceste servicii.

Daca toate actele sunt in ordine, evaluarea se poate obtine in 24 de ore, iar lipsa actelor, in mod evident, ingreuneaza procesul de obtinere a evaluarii imobiliare.

Benefiicile evaluarii pentru impozitare

Evaluarea pentru a stabili valoarea pentru impozitare va fi realizata in mod exclusiv de evaluatorii specializati in evaluarea de proprietati imobiliare, care se vor ocupa in cel mai scurt timp de fiecare client in parte si vor fi disponibili pentru a oferi tuturor clientilor informatiile de care acestia au nevoie.

Valoarea impozabila pe care o cladire o are, nu trebuie sa fie confundata cu valoarea justa utilizata in cazul reevaluarilor active sau pentru oricare alt tip de valoare utilizat pana in prezent.

Rapoartele pentru evaluare tin de destinatia cladirii si de faptul ca aceasta poate sau nu sa fe mixta. De asemenea raportul este diferit atunci cand proprietatea apartine unei persoane fizice care nu are in interior nicio activitate economica, daca exista o activitate economica in interior sau daca suprafata se foloseste in scopuri rezidentiale sau in alte scopuri. Toate actele pentru o asemenea evaluare au fost precizate de specialistii evaluatori in timp ce onorariile depind exclusiv de tipul si de volumul detinut de cladire si de complexitatea procesului.

Stabilirea impozitului pe imobile pentru persoanele juridice

In cazl cladirilor rezidentiale care se afla in proprietatea unei persoane juridice sau sunt detinute de aceasta prin contract de comodat, impozitul sau taxa pe cladire se va calcula aplicand o cota cuprinsa intre 0.08 procente si 0.2 procente asupra valorii impozabile pe care cladirea o are.

In cazul cladirilor nerezidentiale care se afla in proprietatea unei persoane juridice si este utilizata pentru activitati desfasurate in domeniul agricol, impozitul trebuie sa fie calculat aplicand o cota de 0.4% asupra valorii care a fost stabilita pentru cladire.

Pentru cladirile care au destinatia mixta si se afla in proprietatea persoanelor juridice, valoarea impozabila este determinata adunand impozitul calculat pe suprafata folosita in scopuri rezidentiale, sia impozitului calculat pentru suprafata utilizata in scopuri nerezidentiale.

Stabilirea impozitului pentru persoane fizice

Valoarea la care este calculata taxa pe cladiri este cea inregistrata in contabilitatea persoanei cu drept public, care isi transmite dreptul de inchiriere, concesiune, administrare sau utilizare, in functie de caz. Daca pentru cladirile de tipul proprietati publice sau private ale statului sau ale unitatilor administrative este datorat un impozit, apar anumite situatii in care este datorata taxa pe cladire, atunci in urmatorul an diferenta de impozit se va recalcula sau se va compensa.

Statul acorda o reducere de 10% pentru persoanele care platesc impozitul integral pana in data de 31 martie, dar impozitul se poate plati in doua parti egale, in martie si in septembrie.

Persoanele care au mai multe proprietati vor plati impozitele cumulate. Sunt si persoane care beneficiaza de gratuitati, asa cum sunt vaduvele de razboi, veteranii si vaduvele necasatorite sau persoanele cu handicap si invaliditati. In aceeasi categorie sunt si reprezentatii legali ai minorilor care au handicap grav sau accentuat.

Nu sunt platite impozite pentru cladirile in care sunt amenajate sere, solare, ciupercarii, silozuri, patule si alte astfel de activitati agricole.

Legislatie

Pentru stabilirea impozitului si pentru definirea fiecarei categorii de persoane impozabile, se vor lua in calcul Capitolul II din noul cod fiscal care prezinta fiecare detaliu in parte. Orice persoana care are in proprietatea sa o cladire amplasata pe teritoriul Romaniei trebuie sa plateasca in fiecare an impozit pe respectiva cladire, exceptie fiind cazul in care in titlul prezent se prevede altceva. In cazul proprietatilor care sunt proprietate privata sau publica, sau in cazul unitatilor administrative si teritoriale concesionate, inchiriate sau date in administrare sau folosinta oricarei entitati, se va stabili o taxa pe cladire, care reprezinta o sarcina fiscala specifica concesionarilor, titularilor dreptului de folosinta sau administrare, in conditii similare cu impozitul pe cladire.