Evaluare pentru impozitare, valoarea impozabilă este un tip al valorii estimat în scopul impozitării clădirilor nerezidențiale deținute de persoane fizice sau juridice și a clădirilor rezidențiale deținute de persoane juridice.

Procedura pentru realizarea unui raport de evaluare pentru impozitare este urmatoarea:
Lista cu clădirile care urmează să fie supuse evaluării va fi pusă la dispoziţia evaluatorului de către contribuabil/client prin completarea formularului din Anexa 1 Declarația contribuabilului privind clădirile supuse evaluării pentru impozitare.

Acte necesare evaluarii pentru impozitare:

  • act de proprietate
  • documentație cadastrală
  • decizia de impunere din anul precedent
  • act de identitate/CIF

În funcţie de situaţia concretă a fiecărei clădiri, evaluatorul va putea solicita contribuabilului şi
alte informaţii sau acte necesare pentru elaborarea raportului de evaluare.

Evaluare pentru impozitare bucuresti

Informatii utile evaluare pentru impozitare

Cotele de impozitare pentru cladirile detinute de persoane fizice sau juridice la nivelul municipiului Bucuresti pentru anul 2018 sunt:

Cota de impozitare 2018 pe cladiri datorata de persoanele fizice

– Pentru cladirile rezidentiale și cladirile anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice cota de impozitare 2018 este 0,1%.

– Pentru cladirile nerezidentiale aflate în proprietatea persoanelor fizice cota de impozitare 2018 este  0,2%.

Cota de impozitare 2018 / taxa pe cladire datorata de persoanele juridice

– Pentru cladirile rezidentiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice cota de impozitare 2018 este 0,2%.

– Pentru cladirile nerezidentiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice cota de impozitare 2018 este  1,5%.

Rapoartele de evaluare pentru impozitare se reactualizeaza o data la 5 ani in cazul proprietarilor persoane fizice si o data la 3 ani in cazul proprietarilor persoane juridice.

  • Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice în cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.
  • În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%

In concluzie un raport de evaluare actualizat o data la 3 sau 5 ani va poate reduce valoarea impozitului de 10 ori in cazul proprietatilor detinute de persoane fizice avand utilizare nerezidentiala.

Evaluarea în scopul stabilirii valorii impozabile a clădirii poate fi realizată numai de către un evaluator având ca specializare evaluarea proprietăţii imobiliare (EPI).

Serviciul de evaluare în vederea impozitării clădirilor va fi contractat de către contribuabil, iar raportul de evaluare respectiv va avea ca utilizator desemnat atât contribuabilul, cât şi autoritatea locală pe raza căreia contribuabilul are obligaţia legală a achitării impozitului pe clădiri.