Coeficientul G

Cere o oferta acum!

Ce este coeficientul global G?

Coeficientul global de izolare termica G sau cum mai este intalnit ‘’Calculul coeficientului de transfer termic G’’ este un document obligatoriu pentru obtinerea autorizatiei de construire.

Prin certificatul de urbanism, pe langa documentatia tehnica, avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura, alte avize si acorduri exista si obligativitatea realizarii unor studii de specialitate. Calculul coeficientului global de izolare termica este unul dintre aceste studii si el certifica, inca din faza de proiectare ca imobilul ce urmeaza a fi construit sau reabilitat respecta cerintele minime de izolare termica.

Ordinul  2641 din 4 aprilie 2017 privind modificarea şi completarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor”, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 vine in completarea legii 372/2005, cu legea 159/2013 si a „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor”, indicativ C107-2005.

Cerinţele minime de performanţă energetică pentru elementele de construcţie care fac parte din anvelopa clădirii, precum şi pentru ansamblul clădirii, denumite în continuare cerinţe minime, sunt stabilite diferenţiat pentru clădirile noi şiexistente, precum şi pentru diverse categorii de clădiri.

Coeficientul global de izolare termică este un parametru termoenergetic al anvelopei clădirii pe ansamblul acesteia şi exprimă pierderile totale de căldură la clădirile rezidenţiale.

Coeficientul global de izolare termică al clădirii – G(1) se calculează cu relaţia:

____

(1)Conform Reglementării tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor”, indicativ C107-2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005, cu modificările şi completările ulterioare – Partea I – Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădirile de locuit, C107/1.

Verificarea criteriului de satisfacere a exigenței de performanță termoenergetică globală a clădirii cu destinația LOCUINȚĂ se face pe baza normativului C107/1, utilizând relatia:

G < GN (W/m3K)

Coeficientul global de izolare termică G al unei clădiri sau al unei părţi dintr-o clădire se calculează cu relaţia:

unde:

 • V – volumul încălzit al clădirii, calculat conform Normativelor C107/3 şi C107/1, exprimat în m3;
 • n– numărul de schimburi de aer pe oră, în h-1;
 • Lj – coeficientul de cuplaj termic al peretelui de tip j în W/K;
 • Aj – aria elementului de construcţie j, prin care se produce schimb de căldură, calculată conform normativelor C107/1, C107/3 şi C 107/5, exprimată în m2;
 • τj – factor de corecţie a diferenţei de temperatură între mediile separate de elementul de construcţie j, calculat conform normativelor C107/1, C107/3 şi C 107/5;

unde:

 • θe – temperatura exterioară convenţională de calcul pentru perioada rece a anului, care se consideră în conformitate cu harta de zonare climatică a teritoriului României, pentru perioada de iarnă, în cazul nostru θe=-15 0C:
 • θi – temperatura interioară convenţională de calcul pe timpul iernii;
 • θu – temperatura în spaţiile neîncălzite din exteriorul anvelopei (pod), determinată pe baza unui calcul al bilanţului termic;
 • θj – temperatura în mediul din exteriorul anvelopei care poate fi:
  • θj = θe, sau
  • θj = θu

în care:

L – coeficientul de cuplaj termic, calculat cu relaţia:

   – factorul de corecţie a temperaturilor exterioare:

Valorile normate ale coeficientului global de izolare termică, GN [W/(m3K)], în funcţie de raportul [A/V] şi numărul de niveluri ale clădirii – N

A – aria elementului de construcţie [m2], având rezistenţa termică corectată medie R’m;

V – volumul încălzit al clădirii, calculat conform Normativelor C107/3 şi C107/1, exprimat în m3;

Acte necesare pentru obtinerea coeficientului global de izolare termica G

 • Plan de situatie
 • Plan fiecare nivel( plan parter, plan etaj etc)
 • Sectiuni caracteristice( sectiune transversala, sectiune longitudinala)
 • Fatade
 • Memoriu de arhitectura

Cat costa?

Tariful depinde in principal de complexitatea lucrarii, iar un tarif exact poate fi comunicat dupa o discutie prealabila. In linii mari tarifele pornesc de la 200 de lei pentru o casa parter. Pentru o oferta personalizata ne puteti contacta telefonic sau completand formularul de pe site si in cel mai scurt timp veti fi contactat de un reprezentant Iverus.