Acte necesare pentru evaluare in functie de tipul activelor:

Pentru evaluarea apartamentelor
 • Act de proprietate

 • Incheiere de intabulare

 • Extras de carte funciara pentru informare

 • Releveu apartament

 • Memoriu tehnic

 • Plan de incadrare in zona (scara 1:5000)

 • Plan de amplasament si delimitare (scara 1:200 / 1:500)

 • Fisa bunului imobil/corpului de propietate

 • Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridical

 • Copie Certificat de Inmatriculare (firme, societati comerciale)

Pentru evaluarea proprietatilor imobiliare (constructie + teren)
 • Act de proprietate

 • Incheiere de intabulare

 • Extras de carte funciara pentru informare

 • Autorizatie de construire/desfiintare

 • Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor

 • Plan de incadrare in zona (scara 1:5000)

 • Plan de situatie/amplasament si delimitare a bunului imobil/corpului de proprietate (scara 1:2000 / 1:500)

 • Fisa bunului imobil/corpului de propietate

 • Releveu (schita) pe fiecare nivel al constructiei

 • Certificat de urbanism

 • Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridical

 • Copie Certificat de Inmatriculare (firme, societati comerciale)

Pentru evaluarea terenurilor libere de constructii
 • Act de proprietate

 • Incheiere de intabulare

 • Extras de carte funciara pentru informare

 • Plan de incadrare in zona (scara 1:5000)

 • Plan de situatie (scara 1:2000 / 1:500)

 • Fisa corpului de proprietate (bunului imobil)

 • Certificat de urbanism

 • Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridical

 • Copie Certificat de Inmatriculare (firme, societati comerciale)